BWB
Polski English

Misja

Naszym celem jest zajęcie pozycji czołowej firmy doradczej w zakresie analizy strategicznej poprzez świadome i systematyczne wprowadzanie innowacyjnych narzędzi informatycznych, analitycznych i doradczych, z zachowaniem najwyższej dbałości o jakość i wiarygodność dostarczanych przez nas opracowań oraz dzięki odpowiednio wyszkolonemu i zaangażowanemu zespołowi.

Ludzie

Nasi eksperci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy wykorzystują umiejętności i doświadczenie zdobyte m.in. podczas pracy w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach ściśle powiązanych z finansami, bankowością, a także ochroną ekonomicznych interesów państwa.

Oferta

Zapewniamy bezpieczne wejście na nowe rynki, pozyskanie dostawców i podjęcie współpracy z podmiotami poddanymi odpowiedniej selekcji i klasyfikacji. Działamy na terenie Unii Europejskiej, jednocześnie specjalizujemy się w tematyce związanej z obszarem Europy Centralnej i Wschodniej.
Nasza firma jest liderem w wykorzystaniu instrumentów do diagnozy organizacji i jej otoczenia w sposób pozwalający na sformułowanie odpowiedniej strategii oraz zbudowanie i realizację określonego planu strategicznego, gdzie szczególne znaczenie ma przygotowanie do warunków jakie mogą nadejść w bliższej i dalszej przyszłości oraz reagowania na potencjalne szanse i zagrożenia w oparciu o narzędzia Contingency Planning.

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi informacjami ze świata wywiadu biznesowego oraz nowościami z Portalu Wiedzy o wywiadzie gospodarczym www.wywiadgospodarczy.pl

biuro#wywiadbiznesowy.pl

biuro#wywiadbiznesowy.pl