BWB
Polski English

Ludzie

Łączymy wiedzę i doświadczenie w dziedzinach związanych z pozyskiwaniem, analizą i wykorzystaniem informacji w działalności gospodarczej.

Nasz zespół składa się z ekspertów w dziedzinie:

 • analizy biznesowej i doradztwa strategicznego w zakresie badania otoczenia konkurencyjnego,
 • analizy przestrzennej w zakresie optymalizacji sieci sprzedaży i przydatności inwestycyjnej gruntów,
 • pozyskiwania, analizy i dostarczania informacji,
 • weryfikacji wartości i wiarygodności partnerów biznesowych,
 • farmacji,
 • finansów i bankowości,
 • nowych technologii,
 • przemysłu zbrojeniowego,
 • bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,

 

 

 

Atuty

 • Profesjonalizm

 • Jakość

 • Bezpieczeństwo

 • Kompleksowość

 

Działania

 • Doradztwo strategiczne

 • Analiza strategii konkurentów

 • Wywiad konkurencyjny

 • Wywiad rynkowy

 • Wywiad gepolityczny

 • Wywiad informatyczny

 • Kontrwywiad korporacyjny

 • Wsparcie podczas fuzji i przejęcia

 • Due diligence

 • Benchmarking

 • Ocena wiarygodności podmiotów i osób

 • Szkolenia