BWB
Polski English

O nas

Jesteśmy firmą zbudowaną z polskiego kapitału i krajowych ekspertów, w oparciu o najnowsze światowe rozwiązania wspierające procesy podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie i organizacjach.

Nasz zespół tworzą eksperci wyspecjalizowani w doradztwie strategicznym oraz pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji strategicznych.

Jesteśmy przede wszystkim praktykami z dużym doświadczeniem wyniesionym z tak trudnych i wymagających gałęzi rynku, jak przemysł zbrojeniowy czy nowoczesne technologie.

 • Specjalizujemy się w badaniu i analizie otoczenia konkurencyjnego naszego klienta, w szczególności poprzez profesjonalny consulting metodą Action Research.

Ofertę naszej firmy wyróżnia wsparcie jakie uzyskują nasi klienci poprzez unikalne i świadome łączenie umiejętności dotychczas wykorzystywanych w sferze ochrony newralgicznych interesów państwa i instytucji międzynarodowych – przykładowo w dziedzinach związanych z pozyskiwaniem, analizą oraz właściwą dystrybucją kluczowych informacji – z kompetencjami ekspertów różnych dziedzin przemysłu i nauki.

Stosujemy innowacyjne w świecie biznesu metody pozyskiwania wiedzy łączące ze sobą m.in. szerokie wykorzystanie sieci kontaktów osobowych, Business War Gaming, aktywnego Early Warning and Opportunity System z najnowocześniejszymi narzędziami geoinformatycznymi pozwalającymi nam wzbogacać sporządzane przez nas opracowania pisemne o wielokryterialne analizy przestrzenne.

 • Ułatwiamy podejmowanie właściwych decyzji na najwyższych poziomach zarządzania.

W naszych działaniach wykorzystujemy wszelkie metody zgodne z prawem, które pozwalają zebrać niezbędne informacje dla skutecznego doradztwa i wsparcia działań biznesowych naszych klientów.
Na potrzeby naszych działań wdrażamy najlepsze metody consultingu i od początku istnienia naszej firmy jesteśmy zwolennikami rozwoju poprzez innowacje i nowe technologie. Jako pierwsza firma na polskim rynku stosujemy elementy metody „Action Research” w strategicznym wywiadzie biznesowym.

 • Proponujemy optymalizację poprzez wsparcie całego procesu wdrożenia rekomendacji opartych o analizę strategiczną.

Łączymy umiejętności zawodowe z szeroką wiedzą merytoryczną. Posiadamy kwalifikacje nabyte podczas licznych seminariów i szkoleń, często dostępnych jedynie dla osób zawodowo zajmujących się pozyskiwaniem informacji.

Nasz zespół daje wyjątkową możliwość wykorzystania bardzo specjalistycznej wiedzy i umiejętności komunikacji, negocjacji, pozyskiwania informacji, analizy i właściwego wykorzystania wiedzy dla dobra przedsiębiorstwa.

 • Oceniamy i weryfikujemy partnerów biznesowych, podmioty i osoby, pracowników, klientów.

Naszym dodatkowym atutem jest umiejętność wyjątkowo dobrej organizacji, w tym także wszelkich czynności naszego klienta w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji i osób w podejmowanych działaniach biznesowych na terenie Polski i innych krajów.

Kierując się etyką zawodową i dbałością o najwyższy standard naszych usług gwarantujemy pełne bezpieczeństwo współpracy oraz możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy w ramach prowadzonej działalności, w każdej niezbędnej formie.

 

 

Atuty

 • Profesjonalizm

 • Jakość

 • Bezpieczeństwo

 • Kompleksowość

 

Działania

 • Doradztwo strategiczne

 • Analiza strategii konkurentów

 • Wywiad konkurencyjny

 • Wywiad rynkowy

 • Wywiad gepolityczny

 • Wywiad informatyczny

 • Kontrwywiad korporacyjny

 • Wsparcie podczas fuzji i przejęcia

 • Due diligence

 • Benchmarking

 • Ocena wiarygodności podmiotów i osób

 • Szkolenia