BWB
Polski English

Oferta

Proponujemy kompleksową usługę wsparcia kadry zarządzającej i menadżerskiej w wypracowaniu i ugruntowaniu jak najsilniejszej pozycji na rynku oraz w rywalizacji z konkurencją.

Nasze analizy mogą pomóc Państwa firmie w osiągnięciu założonych celów sprzedażowych i jednocześnie uniknięciu potencjalnych zagrożeń dla ich realizacji.

 

Świadczymy usługi z zakresu:

 

1. Badanie i analiza otoczenia konkurencyjnego w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji strategicznych w organizacji – dostarczamy analizę przygotowaną na podstawie monitoringu danej gałęzi rynku, przemysłu, grupy firm lub skupiamy nasze działania na podmiocie wybranym przez naszego klienta. Prowadzimy działania, których celem jest dostarczenie informacji umożliwiających szybkie i sprawne podjęcie kluczowych, strategicznych decyzji w zakresie prowadzonej działalności.

 • Przewidujemy potencjalne zachowania najważniejszych konkurentów.
 • Realizujemy doradztwo strategiczne w oparciu o zbiór metod badawczych „Action Research”.
 • Tworzymy analizę danego sektora i otoczenia konkurencyjnego wspartą monitoringiem zmian legislacyjnych, najważniejszych mediów oraz kluczowych gremiów opiniotwórczych.
 • W oparciu o sporządzoną przez nas analizę strategiczną wspieramy działania marketingowe i sprzedażowe, wykorzystując do tego celu m.in. narzędzia geoinformatyczne (GIS), posiadane bazy danych oraz najnowocześniejsze narzędzia komunikacyjne.
 • Usprawniamy wybrane obszary produkcji poprzez optymalizację procesów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w tym GIS.

   

2. Wywiad biznesowy w zakresie rynku, konkurencji i strategii – dostarczamy informacje i analizę w zakresie wprowadzenia nowego produktu, wejścia na rynek nowego podmiotu, poszukiwania partnerów, podwykonawców i dostawców. Dostarczamy informacje o wybranym podmiocie gospodarczym – o właścicielu, zarządzie, majątku, produktach, partnerach, dostawcach, powiązaniach, własności intelektualnej. Na życzenie klienta nasze raporty możemy wzbogacić o analizę psychologiczną przyszłego partnera lub konkurenta.

 • Personalizujemy działania marketingowe pod względem struktury klientów we wskazanej lokalizacji, usprawniamy działania sprzedawców w terenie, jak również optymalizujemy sieci sprzedaży na podstawie analizy rozmieszczenia potencjału klientów (kompleksowe analizy geomarketingowe).
 • Zbieramy opinie i rekomendacje klientów przy wykorzystaniu narzędzi FEEDBACK, przez co pomagamy w podniesieniu efektywności strategii sprzedażowych i marketingowych.
 • Stosujemy wielokryterialną analizę przestrzenną składającą się z szeregu odpowiednio dobranych analiz i modelowań cząstkowych. Ma ona zastosowanie zarówno na etapie uruchamiania działalności, gdzie pod wieloma aspektami znaczące są czynniki lokalizacji oraz w celu optymalizacji już funkcjonujących przedsiębiorstw.
 • Weryfikujemy dane dotyczące kluczowych partnerów biznesowych i kontrahentów.
 • Wspieramy proces doboru pracowników na wybrane stanowiska przy uwzględnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa biznesowego.

   

3. Audyt i doradztwo organizacji bezpieczeństwa – analiza status quo przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące przepisy powszechne, normy krajowe i międzynarodowe oraz dobre praktyki. Wspieramy procesy wdrażania rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych zmierzających do pełnej zgodności z zasadami utrzymania ciągłości biznesu w sytuacjach kryzysowych i zabezpieczenia organizacji przed utratą informacji istotnych określanych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

 • Optymalizujemy środowisko bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.
 • Wdrażamy system rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych zmierzających do osiągnięcia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa biznesowego.
 • Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w zakresie ochrony marki, praw własności oraz ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 • Weryfikujemy przestrzeganie korporacyjnego systemu compliance i szkolimy pracowników.
 • Ujawniamy i neutralizujemy zagrożenia związane ze szpiegostwem przemysłowym.
 • Dostarczamy informacje o faktycznym poziomie zabezpieczeń systemów teleinformatycznych oraz przedstawiamy rekomendacje zmian.
 • Wykrywamy zagrożenia wynikające z połączenia różnych sieci IT (np. lokalnej z publicznym Internetem), jak również potencjalne zagrożenia wynikające z działalności użytkowników sieci wewnętrznej.
 • Wykonujemy audyt urządzeń IT, oprogramowania, licencji oraz systemów.
 • Na bazie przeprowadzonych analiz oraz po zapoznaniu się ze specyfiką pracy tworzymy Politykę Bezpieczeństwa Informacji (PBI).

   

4. Szkolenie i selekcja kadry zarządzającej i pracowników  dobór zespołu oraz kształcenie w zakresie związanym z szeroko rozumianym bezpieczeństwem przedsiębiorstwa lub organizacji oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 • Wsparcie w zakresie utworzenia i działania komórki strategicznego wywiadu biznesowego w przedsiębiorstwie.
 • Szkolenia zespołu odpowiedzialnego za badanie i analizę otoczenia konkurencyjnego.
 • Szkolenia zespołów sprzedażowych w zakresie wywiadu biznesowego.
 • Szkolenia z zakresu pozyskiwania i ochrony informacji.
 • Materiały i przewodniki w zakresie polityki informacyjnej.
 • Bezpieczeństwo informacyjne i bezpieczeństwo fizyczne w przedsiębiorstwie.

   

5. Organizacja i wsparcie informacyjne spotkań biznesowych – określamy decydentów, umawiamy spotkania, które w razie potrzeby uzupełniamy pełnym zabezpieczeniem logistycznym działań i pobytów biznesowych oraz zapewnieniem poufności spotkań i bezpieczeństwa informacji, łącznie z bezpieczeństwem fizycznym opartym o wiedzę i doświadczenie ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem osób z grupy podwyższonego ryzyka.

W celu zapewnienia kompleksowych rozwiązań powyższe elementy uzupełniamy o organizację i obsługę pobytów biznesowych, na które składają się poszczególne elementy:

 • dostarczenie informacji i analiz wprowadzających do zagadnienia będącego przedmiotem zainteresowania naszego klienta oraz organizacja przylotu, przejazdu, zaplanowanie i umówienie spotkań,
 • dostarczenie szczegółowych informacji i raportów oraz obsługa spotkań, zapewnienie transportu, miejsc i sprzętu do prowadzenia rozmów, zapewnienie ochrony osób i informacji,
 • wsparcie naszego klienta po wejściu na rynek lub nawiązaniu współpracy, w tym przede wszystkim monitorowanie rynku i konkurencji w celu szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową.

 

 

Oferujemy także:

 

 

Services

 • Business Operations and Processes

 • Competitive Landscape

 • Competitor Forecasting

 • Segmentation Research

 • Product Innovation

 • Global Market Strategy

 • Market Share

 • Market Entrance / Penetration

 • Market Maturity

 • Distribution Channels Effectiveness

 • Strategic Product Pricing 

 • Customer Satisfaction

 • Consumer Behavior

 • Consumer Retention