Oferta

OSINT

Biały wywiad - poszukiwanie materiałów (dane, informacje) w otwartych źródłach każdego typu,

e-OSINT

Cyfrowy biały wywiad - poszukiwanie materiałów (dane i informacje) w Internecie z uwzględnieniem źródeł w DeepWeb i DarkWeb,

e-Monitoring

Stałe monitorowanie wybranych źródeł w cyberprzestrzeni za pomocą zautomatyzowanych narzędzi,

cyberbezpieczeństwo

Ochrona podmiotów fizycznych i prawnych w cyberprzestrzeni, skupiona przede wszystkim na forensic

Usługi detektywistyczne

 1. śledztwa i zbieranie materiału dowodowego:
  • na potrzeby przedstawienia dowodów w postępowaniu cywilnym,
  • na potrzeby obrony osób niewinnie skazanych,
  • na potrzeby wszczęcia postępowania o odszkodowanie od sprawcy przestępstwa,
  • na potrzeby skrócenia czasu postępowania prowadzonego przez organy ścigania,
 2. poszukiwanie osób:
  • zaginionych,
  • ukrywających się,
 3. poszukiwanie mienia:
  • poszukiwanie ukrytego majątku,
  • na potrzeby odzyskania mienia. 

Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa

 1. informatyka śledcza:
  • poszukiwanie i badanie cyfrowych środków dowodowych,
  • badanie nośników danych,
  • analiza danych cyfrowych,
 2. poszukiwanie użytkowników i ich śladów w cyberprzestrzeni,
  • wyszukiwarki internetowe,
  • serwisy społecznościowe,
 3. bezpieczeństwo osobowe w cyberprzestrzeni,
  • bezpieczne użytkowanie informatycznych urządzeń stacjonarnych i mobilnych,
   1. fizyczne i cyfrowe zabezpieczenie komputera stacjonarnego i przenośnego,
   2. fizyczne i cyfrowe zabezpieczenie telefonu komórkowego,
  • bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni,
   1. bezpieczeństwo systemu operacyjnego,
   2. bezpieczeństwo przeglądarek,
   3. bezpieczeństwo kont elektronicznych,
   4. bezpieczeństwo w portalach społecznościowych,
   5. usuwanie danych osobowych i innych informacji identyfikujących użytkownika,
   6. bezpieczne kasowanie danych z nośników,
   7. reagowanie na wycieki danych i ujawnienie danych osobowych lub innych danych identyfikujących użytkownika.

Usługi z zakresu spraw gospodarczych

 1. śledztwa gospodarcze:
  • wykrywanie sprawców przestępstw dokonanych na szkodę podmiotu,
  • wykrywanie mechanizmów przestępstw,
  • zbieranie materiału dowodowego,
  • zabezpieczanie dowodów przestępstwa,
  • śledztwa związane z fałszowaniem towarów i naśladowaniem marki,
  • śledztwa związane z wprowadzaniem na rynek towarów i usług z cudzym znakiem towarowym,
  • śledztwa związane z kradzieżą towarów i wprowadzaniem ich na rynek,
 2. usługi detektywistyczne:
  • badanie kontrahentów – wsparcie w zakresie due diligence lub przeprowadzenie całego procesu,
   1. identyfikacja i szacowanie ryzyka związanego z przyszłą inwestycją,
   2. określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, w tym struktury rynku, dostawców i odbiorców, kosztów itp.,
   3. zwiększenie szans na pomyślne przeprowadzenie transakcji i późniejszej integracji łączonych przedsiębiorstw (w przypadku fuzji lub przejęcia),
  • badanie dostawców i podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa współpracy,
  • badanie pracowników i możliwości ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Oferujemy także:

obsługę prawną, we współpracy z: BMME Radcowie Prawni | Adwokat Patryk Zbroja

Naszym dodatkowym atutem jest umiejętność wyjątkowo dobrej organizacji, w tym także wszelkich czynności naszego klienta w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji i osób w podejmowanych działaniach biznesowych na terenie Polski i innych krajów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Address :

WywiadBiznesowy.pl
Aleja Niepodległości 107/109/82
02-626 Warszawa
NIP 521-28-00-593

Kontakt z nami :

+48 666 351 799
biuro@wywiadbiznesowy.pl